Kognitiv terapi eller kognitiv adfærdsterapi er en metode indenfor de psykologiske behandlingsformer, hvor den grundlæggende ide er, at tanker og handlinger bestemmer og påvirker en persons følelser og fysiologiske reaktioner.

I behandlingen lægges der vægt på at identificere, udfordre og ændre personens negative og uhensigtsmæssige tanker, følelser og handlinger. Det er terapiens mål at personen i løbet af behandlingen vil blive i stand til at tænke mere realistisk, konstruktivt og positivt og at kunne udholde og udtrykke følelser, for derved at kunne handle mere frit.

Der arbejdes også med bearbejdning og udvikling af personens holdninger og leveregler i forhold til sig selv, andre og omverdenen, ligesom personens aktuelle livssituation, livshistorie og forventninger til fremtiden inddrages i behandlingen.

Behandlingen foregår som en aktiv proces mellem psykologen og klienten og vil omfatte registrering og analyse af vanskeligheder, øvelser samt hjemmeopgaver.

Psykologer der arbejder ud fra kognitive metoder har gennemgået specialuddannelse i kognitiv adfærdsterapi og modtager løbende uddannelse og supervision.

Tavshedspligt:

Aut. psykologer er underlagt tavshedspligt. Tavshedspligten omfatter de forhold som psykologen erfarer under udøvelsen af hvervet.